Akt korporacyjny

KRD.2018.10.20

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 października 2018 r.

UCHWAŁA Nr 42/2018
ZARZĄDU KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW
z dnia 20 października 2018 r.

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt. 7 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 8 października 2016 roku, Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów uchwala, co następuje:
§  1.  Powołany zostaje Zespół ds. dofinansowania KRD projektów dla środowiska doktoranckiego w składzie:
* Angela Andrzejewska,
* Gracjana Woźniak,
* Karolina Nowak,
* Łukasz Hnatkowski.
§  2.  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.