Akty korporacyjne

KRD.2018.10.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 października 2018 r.

UCHWAŁA Nr 39/2018
ZARZĄDU KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW
z dnia 12 października 2018 r.

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt. 12 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 8 października 2016 roku, Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów uchwala, co następuje:
§  1.  Na przedstawiciela w Zespole ds. monitorowania wdrażania Ustawy 2.0 powołany zostaje Łukasz Kierznowski.
§  2.  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.