KRD.2018.10.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 października 2018 r.

UCHWAŁA Nr 38/2018
ZARZĄDU KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW
z dnia 9 października 2018 r.

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt. 7 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 8 października 2016 roku, Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów uchwala, co następuje:
§  1.  Powołana zostaje Kapituła do oceny wniosków konkursowych PROPAN 2018 w składzie:
- Sylwester Domański,
- Magdalena Gos,
- Magdalena Osińska-Wilińska,
- Karolina Zajdel.
§  2.  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.