KRD.2018.10.4

| Akt nieoceniany
Wersja od: 4 października 2018 r.

UCHWAŁA Nr 37/2018
ZARZĄDU KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW
z dnia 4 października 2018 r.

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt. 2 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 8 października 2016 roku, Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów uchwala, co następuje:
§  1.  Uchwalony zostaje sposób rozliczania dojazdu uczestników wydarzenia "Doktoranckie biegi po zdrowie" w ramach projektu GO! PhD w formie rozliczenia ryczałtem, 40 zł na osobę w jedną stronę. Potwierdzeniem uczestnictwa jest podpis na liście obecności.
§  2.  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.