Akt korporacyjny

KRD.2018.9.28

| Akt nieoceniany
Wersja od: 28 września 2018 r.

UCHWAŁA Nr 36/2018
ZARZĄDU KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW
z dnia 28 września 2018 r.

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt. 7 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 8 października 2016 roku, Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów uchwala, co następuje:
§  1.  Powołana zostaje Komisja ds. Badań Społecznych i Opinii w składzie:
- Katarzyna Gil,
- Wojciech Paukszteło,
- Aldona Michalik,
- Radosław Adamski,
- Joanna Tomaszewska,
- Ewelina Pabjańczyk-Wlazło.
§  2.  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.