Akty korporacyjne

KRD.2018.7.18

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 lipca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 22/2018
ZARZĄDU KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW
z dnia 18 lipca 2018 r.

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt. 14 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 8 października 2016 roku, Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów uchwala, co następuje:
§  1.  Uchwalony zostaje Regulamin "ALE!KRD" Akademii Liderów i Ekspertów Krajowej Reprezentacji Doktorantów.
§  2.  Treść Regulaminu stanowi Załącznik nr 1 Uchwały.
§  3.  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.