KRD.2018.7.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 lipca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 21/2018
ZARZĄDU KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW
z dnia 7 lipca 2018 r.

Zmieniająca Uchwałę nr 16/2018 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 8 czerwca 2018 roku, Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów uchwala, co następuje:
§  1.  Zespół ds. dobrych praktyk w szkołach doktorskich powołany przez Zarząd KRD w dniu 08.06.2018 r. staje się Zespołem ds. dobrych praktyk w szkołach doktorskich powołanym do wykonania niektórych zadań związanych z realizacją projektu "Szkoły doktorskie - jak to się robi?".
§  2.  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.