KRD.2018.6.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 19/2018
ZARZĄDU KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW
z dnia 8 czerwca 2018 r.

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt. 7 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 8 października 2016 roku, Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów uchwala, co następuje:
§  1.  Skład Komisji Prawnej uzupełnia się o osobę mgr. Przemysława Brzuszczaka.
§  2.  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.