Akty korporacyjne

KRD.2018.6.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 16/2018
ZARZĄDU KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW
z dnia 8 czerwca 2018 r.

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt. 7 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 8 października 2016 roku, Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów uchwala, co następuje:
§  1.  Powołuje się Zespół ds. dobrych praktyk w szkołach doktorskich w składzie:
1. Anna Szymczak
2. Iwona Michałowska
3. Karolina Nowak
4. Kinga Paprocka
5. Łukasz Mąkolski
6. Łukasz Samoliński
7. Marta Rajewska
8. Mateusz Król
9. Natalia Plona
10. Olga Gajda
11. Piotr Kolmann
12. Łukasz Kierznowski
13. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło
14. Anna Kuklińska
15. Joanna Tomaszewska
16. Agnieszka Żyra
17. Michał Gajda
§  2.  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.