KRD.2018.2.16

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 7/2018
ZARZĄDU KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW
z dnia 16 lutego 2018 r.

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt. 7 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 8 października 2016 roku, Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów uchwala, co następuje:
§  1.  Skład Komisji Prawnej uzupełnia się o następujące osoby:
* mgra Adriana Jagiełło,
* mgr Aleksandrę Leszczyńską,
* mgra Jakuba Goerick,
* mgr Joannę Kazimierczak,
* mgr Kingę Paprocką,
* mgra Mateusza Tusińskiego,
* mgra Sławomira Czerwińskiego,
* mgr Paulinę Janik.
§  2.  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.