Akty korporacyjne

KRD.2018.2.16

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 10/2018
ZARZĄDU KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW
z dnia 16 lutego 2018 r.

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt. 7 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 8 października 2016 roku, Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów uchwala, co następuje:
§  1.  Powołany zostaje Zespół ds. Eurodoc w składzie:
* mgr Agata Skwarczyńska,
* mgr Beata Zwierzyńska,
* mgr Sebastian Chrzanowski,
* mgr Katarzyna Turoń.
§  2.  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.