KRD.2017.11.16

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 listopada 2017 r.

UCHWAŁA Nr 29/2017
ZARZĄDU KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW
z dnia 16 listopada 2017 r.

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 8 października 2016 roku, Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów postanawia, co następuje:
§  1.  Przyznane zostaje wyróżnienie "Brylant KRD" dla mgra Pawła Sobotko oraz dra Rafała Misko za szczególne zasługi i osiągnięcia w działalności na rzecz doktorantów.
§  2.  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.