KRD.2017.10.24

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 października 2017 r.

UCHWAŁA Nr 28/2017
ZARZĄDU KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW
z dnia 24 października 2017 r.

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 8 października 2016 roku, Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów postanawia, co następuje:
§  1.  Powołana zostaje Kapituła Doktorancka Konkursu PRODOK 2017 w składzie:
- Andrzejewska Angela;
- Kilanowski Igor;
- Kowalska Aleksandra;
- Śledziński Łukasz;
- Tomaszewska Joanna.
§  2.  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.