Akt korporacyjny

KRD.2017.10.1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 1 października 2017 r.

UCHWAŁA Nr 26/2017
ZARZĄDU KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW
z dnia 1 października 2017 r.

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i § 16 ust. 1 pkt 12 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 8 października 2016 roku, Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów postanawia, co następuje:
§  1.  Na funkcję przedstawiciela Krajowej Reprezentacji Doktorantów w Radzie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej powołuje się mgr inż. Ewelinę Pabjańczyk-Wlazło.
§  2.  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.