Adwok.2017.9.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 50/2017
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
z dnia 26 września 2017 r.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyznało odznakę "Adwokatura Zasłużonym"

na wniosek:

Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie adw. dr Małgorzacie Dąbrowskiej-Kardas;

adw. prof. dr hab. Elżbiecie Trapie;

adw. Krzysztofowi Bachmińskiemu;

adw. Januszowi Bystrzonowskiemu;

adw. Wojciechowi Czerwieniowi;

adw. Pawłowi Eilmesowi;

adw. Andrzejowi Karczewskiemu;

adw. Antoniemu Krzysztofowi Zduńczykowi.