Adwok.2017.8.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 44/2017
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
z dnia 8 sierpnia 2017 r.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej powołało do składu osobowego Zespołu do spraw Kobiet przy NRA:

egzaminowaną apl. adw. Zuzannę Warso.