Akty korporacyjne

KRD.2017.6.2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 2 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 20/2017
ZARZĄDU KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW
z dnia 2 czerwca 2017 r.

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 12 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 8 października 2016 roku, Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów postanawia, co następuje:
§  1.  Na funkcję członka Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta powołuje się mgra Michała Kośmider.
§  2.  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.