Akty korporacyjne

Adwok.2017.5.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 maja 2017 r.

UCHWAŁA Nr 39/2017
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
z dnia 23 maja 2017 r.

Naczelna Rada Adwokacka uznaje za konieczne wprowadzenie zmian legislacyjnych gwarantujących realizację prawa osoby zatrzymanej do niezwłocznego kontaktu z adwokatem w celu skorzystania z prawa do obrony.

Aktualnie obowiązujące rozwiązania prawne, stwarzające możliwość kontaktu osoby zatrzymanej z adwokatem wyłącznie na jej żądanie, nie gwarantują na właściwym poziomie realizacji prawa do obrony. Konstrukcja uzależniająca kontakt z obrońcą od żądania osoby zatrzymanej w wielu wypadkach - z uwagi na brak świadomości zatrzymanego co do przysługującego mu uprawnienia - skutkuje faktycznym ograniczeniem, a w pewnych wypadkach wyłączeniem możliwości skorzystania z konstytucyjnego prawa do obrony.

Naczelna Rada Adwokacka w pełni popiera wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich zmierzający do wprowadzenia zmian służących do urzeczywistnienia realizacji prawa do obrony, w szczególności zaś nałożenia na organy władzy publicznej jednoznacznego obowiązku poinformowania zatrzymanego o prawie niezwłocznego kontaktu z adwokatem oraz zapewniającego techniczne możliwości skorzystania z tego uprawnienia.