Akt korporacyjny

Adwok.2017.5.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 maja 2017 r.

UCHWAŁA Nr 38/2017
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
z dnia 9 maja 2017 r.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej odwołało adw. Agatę Helenę Skórę ze składu Komisji Praw Człowieka przy NRA.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej powołało do składu Komisji Praw Człowieka przy NRA:

adw. Agatę Stajer.