Uchwała nr 129/2016 prezydium naczelnej rady adwokackiej z dnia 8 czerwca 2016 r.

Akty korporacyjne

Adwok.2016.6.8

Akt nieoceniany
Wersja od: 8 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA Nr 129/2016
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 8 czerwca 2016 r.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej popiera projekt nazwania skweru przy ul. Ogrodowej 5 w Warszawie imieniem profesora Władysława Bartoszewskiego.

Miejsce to w wyjątkowy sposób związane jest z historią Stolicy, warszawskiego Getta i organizacją Żegota. Na granicy Getta znajdował się gmach sądu, którego wejście od strony ulicy Leszno znajdowało się na terenie Getta, zaś z drugiej strony, wejście sądu wychodziło na ulicę Białą, znajdującą się poza jego murami. Dzięki temu Żegota pomagała w przeprowadzaniu Żydów na wolność.

Upamiętnienie tego miejsca imieniem prof. Bartoszewskiego, który był szczególnie zaangażowany w działalność Żegoty, wydaje się w pełni uzasadnione. Za poparciem projektu przemawia również to, że skwer znajduje się przy gmachu sądu - symbolu sprawiedliwości i poszanowania prawa, wartości, których prof. Bartoszewski był wielkim orędownikiem.