Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 13 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wykonawca złożył ofertę na wykonanie posadzki epoksydowanej na schodach i dojściu do budynku użyteczności publicznej (na zewnątrz obiektu), po czym została zawarta umowa na realizację ww. nawierzchni. W umowie zapisano m.in. że wykonawca posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie planowanych prac, a także dysponuje wykwalifikowanym personelem, sprzętem i urządzeniami gwarantującymi wykonania swoich obowiązków ze starannością z zachowaniem przepisów pr. bud.; roboty ujęte w umowie zawierają wszystkie elementy robót i materiałów niezbędne do prawidłowego wykonania robót. Ponadto wykonawca zobowiązał się do: wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej w sposób zgodny z odpowiednią technologia i wiedzą techniczną, przy zachowaniu należytej staranności właściwej podmiotowi profesjonalnie trudniącemu się wykonywaniem robót będących przedmiotem umowy; roboty będą wykonane zgodnie z aktualnymi PN, wszystkie materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i używane w budownictwie to jest powinno im towarzyszyć świadectwo bezpieczeństwa i/lub deklaracja zgodności, i/lub techniczne świadectwo zatwierdzenia lub CE. Po wykonaniu robót zamawiający odebrał je i zapłacił za ich realizację. Po pół roku zaczęły pojawić się mikropęknięcia nawierzchni. Zamawiający zlecił ekspertyzę, z której wynika, że użyty materiał nie jest przeznaczony do stosowania na zewnątrz (jedynie na posadzki wewnątrz pomieszczeń), ponadto zastosowana posadzka ma antypoślizgowość wg DIN51130 na poziomie R10 co zdaniem eksperta jest niewystarczające przy komunikacji zewnętrznej budynku użyteczności publicznej. Posadzka ta nie jest również odporna na działanie promieniu UV. Reasumując nie nadaje się do stosowania na zewnątrz.

W jaki sposób zamawiający może wyegzekwować od wykonawcy przeprowadzenie stosownych robót naprawczych?

Roboty jak się okazuje zostały wykonane zgodnie z ofertą, która okazała się wadliwa, o czym zamawiający nie będący profesjonalistą, nie miał wiedzy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?