Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 22 września 2015 r.
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 14 października 2014 r.

PYTANIE

Spółka sporządza sprawozdanie wg MSSF. Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaje swoje wyroby klientom (Odbiorcom) w ramach umów, w których umożliwia zapłatę za towar z tzw. wydłużonym terminem płatności w ramach ustalonego z kontrahentem (Odbiorcą) limitu. W celu zabezpieczenia zapłaty należności od Odbiorców Spółka zawarła umowę ubezpieczenia, na mocy której ubezpieczyciel zapewnia ochronę ubezpieczeniową oraz wypłatę odszkodowania w przypadkach nieściągalności prawnie uzasadnionych wierzytelności z tytułu dostaw, jeśli dostawa miała miejsce w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia. Na mocy tej umowy ubezpieczyciel udzielił Spółce ochrony ubezpieczeniowej od ryzyka niepłacenia uzasadnionych prawnie i ubezpieczonych należności Spółki, których brak wynika z niewypłacalności klienta lub nieuregulowania należności przez klienta w ciągu maksymalnego terminu płatności, jeśli należności te nie są sporne. Wypłata na rzecz Spółki odszkodowania na podstawie zawartej umowy następuje w przypadku nieuregulowania przez klienta należności z tytułu transakcji sprzedaży towaru. Ubezpieczyciel dokonuje wypłaty 90% należności, natomiast 10% stanowi udział własny spółki. Z uwagi na spełnienie powyższych warunków ubezpieczyciel dokonał wypłaty na rzecz Spółki świadczeń z tytułu ww. umowy ubezpieczenia, tj. dokonał wypłaty odszkodowania w przypadku nieuregulowania należności przez Klienta Spółki (klient jest w trakcie postępowania upadłościowego - likwidacja).

W jaki sposób spółka powinna zaksięgować otrzymane odszkodowanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?