W jaki sposób doręczyć zobowiązanemu w postępowaniu egzekucyjnym tytuł wykonawczy? - OpenLEX

W jaki sposób doręczyć zobowiązanemu w postępowaniu egzekucyjnym tytuł wykonawczy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 21 maja 2014 r.
Autor odpowiedzi: Spiżewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 21 kwietnia 2011 r.

PYTANIE

Art. 15 § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji stanowi, iż jeżeli wierzyciel jest jednocześnie organem egzekucyjnym, koszty upomnienia są pobierane na rzecz komórki organizacyjnej wierzyciela, do której zadań należy prowadzenie egzekucji.

O jaką komórkę organizacyjną chodzi w sytuacji, gdy wierzycielem jest powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego?

Czy w przypadku gdy organ egzekucyjny jest jednocześnie wierzycielem, w TYT-3 części F należy wskazać nr rachunku organu nadzoru budowlanego?

Czy wystawiony przez organ nadzoru budowlanego tytuł wykonawczy TYT-3 można dostarczyć zobowiązanemu za pośrednictwem poczty?

Czy konieczne jest dostarczenie np. przez pracownika organu nadzoru budowlanego bezpośrednio zobowiązanemu?

Wątpliwość pojawia się w przypadku części H tytułu wykonawczego TYT-3, gdzie są rubryki potwierdzenia odbioru przez zobowiązanego TYT-3. Wskazywałoby to, iż taki tytuł wykonawczy należy dostarczać osobiście, gdyż to na nim musi widnieć podpis zobowiązanego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?