Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 10 kwietnia 2012 r.

PYTANIE

Jednostka zawarła w polityce rachunkowości (na podst. art. 4 ust. 4 ustawy) taki zapis: "Na podstawie art. 32 ust. 6 środki trwałe kontrolowane przez Muzeum o okresie użytkowania dłuższym niż rok i o wartości początkowej niższej niż 3500 zł (środki trwałe niskocenne) zalicza się do kosztów materiałów w miesiącu zakupu. Uproszczenia nie stosuje się, jeśli łączna wartość jednorazowo zakupionych środków wpływa w sposób znaczący na wynik finansowy okresu. W takim wypadku można zastosować zbiorcze odpisy o których mowa w art. 32 ust. 6."

Kontrola zakwestionowała zapis wskazując, że prowadzi on do odmiennego sposobu amortyzacji środków trwałych tego samego rodzaju.

Jeśli zatem amortyzacja środków niskocennych nie jest uproszczeniem, to z jakich przepisów ustawy da się wywieść (tego kontrolujący nie chce powiedzieć)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację