Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Geliński Piotr
Odpowiedzi udzielono: 26 lipca 2013 r.

PYTANIE

Firma w 2011 r. miała podpisane umowy dzieło z osobami niebędącymi pracownikami firmy, które w wyniku kontroli ZUS zostały zakwestionowane i wskazane jako umowy zlecenie podlegające składkom ZUS. Płatnik składek dokona korekty deklaracji DRA oraz zgłoszeń do ZUS tych osób w lipcu 2013 r. Niezapłacone pierwotnie składki ZUS w całości pokryje płatnik z własnych środków ponieważ nie ma już kontaktu z tymi osobami nie będzie dochodził od nich zwrotu tych należności.

W jaki sposób dokonać rozliczeń tych korekt?

Część składek, które powinien sfinansować zleceniobiorca, a sfinansuje w całości płatnik zostanie wykazana w deklaracji PIT-11 jako przychód z nieodpłatnych świadczeń.

W jaki sposób sporządzić tą deklarację?

Czy w zawiązku z tym, że nie ma możliwości wyegzekwowania od zleceniobiorców podatku z tytułu nieodpłatnego świadczenia płatnik powinien tylko wykazać kwotę przychodu koszty uzyskania przychodu w wysokości 20%, bez kwoty podatku, a podatek zleceniobiorca rozliczy w zeznaniu rocznym?

Kto pokryje odsetki od zaległości podatkowej od tego świadczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację