Kiedy powstaje zobowiązanie w podatku z nieujawnionych źródeł?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Wojdalska Anna
Odpowiedzi udzielono: 25 stycznia 2005 r.

PYTANIE

Urząd skarbowy w 2004 r wszczął postępowanie w podatku dochodowym z nieujawnionych źródeł w związku z zakupem nieruchomości w 2000 r.

Podatnik udokumentował zaświadczeniem z banku środki pieniężne zdeponowane na rachunku bankowym na dzień 13 marca 1998 r.

Urząd skarbowy w styczniu 2005 roku zażądał udokumentowania źródeł pochodzenia pieniędzy, wpłacanych na rachunek bankowy w tamtym okresie. Podatnik pracował poza granicami Polski i nie posiada dokumentów o zatrudnieniu i uzyskanym tam wynagrodzeniu.

Kiedy powstaje zobowiązanie w podatku z nieujawnionych źródeł, co jest datą ujawnienia przychodów:

- data wpływu na rachunek bankowy?

- data zakupu nieruchomości?

- data złożenia informacji w Urzędzie o środkach na rachunku?

Czy w opisanej sytuacji mają zastosowanie przepisy o przedawnieniu zobowiązania podatkowego? Czy złożenie oświadczenia o uzyskanych dochodach z pracy za granicą w latach 1994-1997 może skutkować wymiarem podatku?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access