Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT w przypadku gdy podatnik wykonuje usługę ochrony mienia? - OpenLEX

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT w przypadku gdy podatnik wykonuje usługę ochrony mienia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2012 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 15 czerwca 2011 r.

PYTANIE

Niektóre nasze umowy zawierają następujący zapis: "za wykonanie usługi monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania, zleceniobiorca otrzyma zapłatę w formie ryczałtu miesięcznego w kwocie (...), płatne za cały kwartał, w terminie wskazanym na fakturze wystawionej na koniec miesiąca zamykającego kwartał na konto (...)".

Kiedy powinniśmy wystawić fakturę?

Czy dopuszczalne jest fakturowanie raz na koniec kwartału? Jakie skutki powstaną na gruncie VAT, skoro usługa za styczeń jest fakturowana dopiero na koniec marca?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?