Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawlas Daniel
Odpowiedzi udzielono: 5 lutego 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prowadzimy działalność handlową, głównie opartą na naszych "ogólnych warunkach dostawy", w skrócie OWS, który dostarczany każdemu odbiorcy na początku naszej współpracy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Warunki OWS są też dostępne na naszej stronie internetowej. Prowadzimy ewidencję wydanych i zwróconych opakowań dla każdego kontrahenta. Wymiana opakowań rzadko skutkuje wystawieniem faktury, najczęściej dochodzi do ich zwrotu w okresie na jaki strony w drodze negocjacji się umówiły (względy logistyczne), rzadko zgodnie z terminami zawartymi w OWS. Bywa, że cena opakowań zwrotnych zawarta jest w cenie dostarczanego towaru. Zdarza się, że opakowania są rzeczywiście fakturowane w momencie dostawy jako odrębna pozycja. W OWS znajdują się zapisy dotyczące zasad egzekwowania od kontrahentów zwrotów opakowań zwrotnych. Nie pobieramy za pakowania zwrotne kaucji, nie ma też w OWS zapisów mówiących o opakowaniach kaucjonowanych: "...3. Kupujący jest zobowiązany zwrócić opakowania sprzedawcy w miejscu jego siedziby w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie, w terminie 30 dni od dnia wystawienia stosownej faktury VAT na dostarczony towar. 4. W przypadku niedokonania przez kupującego zwrotu opakowań we wskazanym w ust. 3 terminie, lub gdy przekazane sprzedawcy opakowania będą uszkodzone, co będzie uniemożliwiało lub w znacznym stopniu utrudniało ich ponowne zastosowanie przez sprzedawcę, sprzedawca wystawi na rzecz kupującego fakturę VAT z 14-dniowym terminem zapłaty tytułem sprzedaży niezwróconych opakowań według ich wartości rynkowej. Z chwilą wystawienia faktury VAT późniejszy zwrot opakowań jest niemożliwy. Z chwilą zapłaty faktury na kupującego przechodzi własność opakowań.. "

Czy nasze postępowanie, w zakresie rozpoznawania obowiązku VAT w momencie wystawienia faktury za opakowania zwrotne, jest prawidłowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?