Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 17 maja 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma zeszłym roku zakupiła patent od likwidowanego instytutu. Patent zakwalifikowała jako wartość niematerialną i prawną i rozpoczęła amortyzację stawką 20%. Patent posiada ochronę prawną, która winna być opłacana z góry za każdy rok ochrony.

Z uwagi na brak wniesionej opłaty za ochronę w tym roku, Urząd Patentowy wydał decyzję o wygaśnięciu patentu od dnia 15 grudnia zeszłego roku.

Firma podjęła decyzję, że nie będzie występowała o przywrócenie ochrony patentowej.

Czy dotychczasowe odpisy amortyzacyjne stanowią koszt uzyskania przychodu? Jak rozliczyć niezamortyzowaną część wartości początkowej patentu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?