Jakie obowiązki w zakresie BHP ciążą na przedsiębiorcy, który zatrudnia osoby na podstawie umów zlecenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 30 października 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie wymagania w zakresie BHP i ochrony zdrowia powinien spełnić podatnik, prowadzący działalność gospodarczą opodatkowany w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, którzy są członkami rodziny (syn zatrudnia ojca na podstawie umowy zlecenia), a jakie dla osób niespokrewnionych?

Syn prowadzący działalność gospodarczą (odrębne gospodarstwa domowe) zamierza zatrudnić na umowę zlecenia ojca do obsługi koparki. Ojciec posiada niezbędne uprawnienia do obsługi tego sprzętu.

Czy należy ojca skierować przed dopuszczeniem do pracy na badania lekarskie oraz przeszkolić z zakresie BHP (szkolenie wstępne i stanowiskowe)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access