Jaką stawkę należy zastosować do usługi wdrażania oprogramowania wykonywanej w latach 2010-2011 r.? - OpenLEX

Jaką stawkę należy zastosować do usługi wdrażania oprogramowania wykonywanej w latach 2010-2011 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 12 marca 2015 r.
Autor odpowiedzi: Łabno Paweł
Odpowiedzi udzielono: 27 grudnia 2010 r.

PYTANIE

Spółka zajmuje się sprzedażą specjalistycznego oprogramowania "W". Jest to zintegrowany system informatyczny do zarządzania firmą obejmujący wszystkie aspekty jej funkcjonowania (m.in. księgowość, kadry, CRM, rozliczenia wszelkiego typu, rachunkowość zarządcza). Spółka jest autoryzowanym partnerem spółki X, od której nabywa licencję, na bazie której tworzone jest oprogramowanie dostosowane indywidualnie na potrzeby kupującego. W zakresie tworzenia i wdrażania oprogramowania Spółka korzysta zarówno z pracowników, jak i z zewnętrznych dostawców usług. W celu uzyskania nowego produktu, jakim ma być nowy zintegrowany system informatyczny, Spółka podpisuje umowy wdrożeniowe obejmujące kilka etapów, np.:

1)

przeprowadzenie analizy i opracowanie dokumentacji,

2)

wykonanie ograniczonego prototypu aplikacji, obejmującego kluczowe procesy biznesowe w Systemie,

3)

zgłoszenie przez Wykonawcę Systemu jako gotowego;

4)

zakończenie testów Systemu i migracja danych – protokół odbioru systemu.

Na każdy etap określana jest jego cena. Łączna wartość wszystkich etapów składa się na wartość kontraktu. Określany jest harmonogram, według którego można stwierdzić, jak powinny postępować prace, jednak prawie zawsze następuje opóźnienie przynajmniej w jednym z etapów. Zakończenie każdego z etapów jest fakturowane zgodnie z umową. Często zdarza się, że etapy są wykonywane równolegle (o ile to jest możliwe ze względów technicznych), lub w innej kolejności niż to jest określone w umowie.

Według jakiej stawki VAT, w świetle przepisów nowej ustawy o VAT mającej obowiązywać od 1 stycznia 2011 r., będzie trzeba fakturować usługi, jeżeli:

1)

prace nad kolejnym etapem są wykonywane w latach 2010-11, zamknięcie prac nastąpi w styczniu, faktura w styczniu

2)

prace nad całym projektem są zakończone w grudniu, ale protokół odbioru będzie w styczniu (faktura w styczniu)

3)

prace nad jednym z etapów są zakończone w grudniu, ale protokół odbioru będzie w styczniu (faktura w styczniu)?

Stawka obecna to 22%.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?