Jaką odpowiedzialność ponosi pracownik za przedstawienie nieprawdziwych danych w związku z ubieganiem się o świadczenie z ZFŚS? - OpenLEX

Jaką odpowiedzialność ponosi pracownik za przedstawienie nieprawdziwych danych w związku z ubieganiem się o świadczenie z ZFŚS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

1.

Czy w przypadku stwierdzenia, że pracownik próbował wyłudzić pieniądze z Funduszu Socjalnego i przedłożył niespójne dokumenty dotyczące wyjazdu dzieci na wypoczynek - pracodawca wraz ze związkami zawodowymi może podjąć decyzję o czasowym (karnym) zawieszeniu pracownika z możliwości korzystania ze świadczeń socjalnych?

2.

Czy wystarczy podpisany przez pracodawcę i związki zawodowe - protokół?

3.

Czy w związku z powyższym musi być wprowadzony zapis w "Regulaminie korzystania z ZFŚS"?

4.

W jaki sposób inny pracodawca może ukarać pracownika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?