Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 25 czerwca 2015 r.

PYTANIE

Wspólnik (gmina - 100%) zamierza wycofać ze spółki środek trwały wprowadzony wcześniej aportem. Ma to nastąpić poprzez obniżenie kapitału zakładowego. W podobnej wartości wspólnik wniesie do spółkiaportem inne środki trwałe na kwotę 800.000 zł.

Jak należy zaewidencjonować operacje:

1)

wartość rynkowa środka trwałego wyprowadzonego ze spółki wg wyceny biegłego - 1.000.000 zł netto;

2)

wartość brutto środka trwałego spółki wg ksiąg rachunkowych - 892.395 zł,

3)

wartość umorzenia środka trwałego spółki - 493.659 zł;

4)

kwota podatku VAT 23% - 230.000 zł (1 mln zł x 23%) - zobowiązanie spółki wobec urzędu skarbowego;

5)

majątek wprowadzony do spółki przez gminę - 800.000 zł netto;

6)

podatek VAT od mienia wprowadzonego do spółki przez gminę wg faktury VAT - 184.000 zł?

Wartość nominalna jednego udziału wynosi 100 zł.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?