Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 25 stycznia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. prowadząca inwestycję budowlaną (inwestor) podpisała z kontrahentem przedwstępną umowę sprzedaży zabudowanej nieruchomości. Zgodnie z umową sprzedający z tytułu sprzedaży nieruchomości otrzyma cenę sprzedaży w wysokości 2.000.000 zł. brutto. Strony ustaliły, że cena sprzedaży zostanie zapłacona na rachunek sprzedającego w następujący sposób: kwota 800.000 zł brutto zostanie złożona przez kupującego do depozytu notarialnego i następnie wypłacona jako zaliczka na poczet ceny sprzedaży (po spełnieniu przez sprzedającego określonych w umowie przedwstępnej warunków). Reszta ceny sprzedaży zostanie zapłacona w terminie 21 dni od dnia zakończenia budowy i po spełnieniu kolejnych określonych w umowie warunków oraz po wystawieniu przez sprzedającego faktury VAT. W umowie znalazł się zapis, że strony postanawiają, że zaliczka w kwocie 800.000 zł brutto jest oprocentowana w wysokości 5% w skali roku, począwszy od dnia jej przelewu na konto sprzedającego do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej. Cena sprzedaży (pozostała do zapłaty, czyli 1.200.000 zł zostanie pomniejszona o kwotę narosłych odsetek. Spółka zamierza wystawić fakturę zaliczkę po otrzymaniu zaliczki w kwocie 800.000 zł. i odprowadzić podatek należny.

Jak postąpić w przypadku faktury końcowej obejmującej resztę ceny sprzedaży, czyli 1.200.000 zł, tzn. jak i kiedy uwzględnić w VAT naliczane od wpłaconej zaliczki odsetki?

Jak wystawić fakturę końcową?

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu naliczonych odsetek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?