Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 marca 2011 r.
Autor odpowiedzi: Gawlas Daniel
Odpowiedzi udzielono: 23 grudnia 2010 r.

PYTANIE

Firma w 2010 r. podpisała umowę przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości, sprzedaż nastąpi w 2011-2012 r. Dodatkowo została sporządzona umowa użyczenia budynku przyszłemu właścicielowi w celu uzyskania wszelkich niezbędnych zgód i zezwoleń, w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Jak na gruncie podatku od towarów i usług rozliczyć umowę użyczenia u sprzedającego, jeżeli przy zakupie nie odliczono podatku VAT (transakcja zwolniona z podatku)? Odliczeniu podlegał VAT od zakupu mediów, obiekt stał pusty, nie wykazywano żadnej sprzedaży opodatkowanej związanej z ww. budynkiem.

Jak sprzedający powinien potraktować umowę bezpłatnego użyczenia?

Czy ma obowiązek naliczania podatku VAT od nieodpłatnego świadczenia?

Jeśli tak to jak wyliczyć wartość i jakim dokumentem potwierdzać transakcję?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację