Jak sporządzić bilans otwarcia ksiąg, jeżeli w trakcie przekształcania działalności gospodarczej w spółkę z o.o. prowadziłem nadal działalność i sprzedałem część składników majątku trwałego oraz towarów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 25 listopada 2014 r.

PYTANIE

W trakcie przekształcania jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. prowadziłem nadal normalną działalność gospodarczą i w trakcie sprzedałem część składników majątku trwałego wykazanego w sporządzonym wykazie i bilansie sporządzanymi do dokumentacji związanej z przekształceniem. Dokonałem również częściowej wyprzedaży towaru.

Jak więc sporządzić otwarcie ksiąg?

Jak postąpić w sytuacji, że aktywa są mniejsze od pasywów?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access