Jak rozliczyć transakcje miedzy polską spółką córką a duńską spółką matką, która wystawia faktury w koronach duńskich?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 18 kwietnia 2016 r.

PYTANIE

Spółka z siedzibą w Polsce (A) posiada w całości kapitał obcy (spółka matka z siedzibą w Danii ma 100% udziałów spółki B). Rozrachunki pomiędzy spółką matką i córką rejestrowane są na specjalnym koncie "Intercompany". W firmie występują następujące rodzaje operacji:

1.

Kwoty pożyczki od firmy B wpływające na konto firmy A księgowane są na konto INTERCOMPANY- zwiększają kwotę zobowiązań firmy A wobec firmy;

2.

Sprzedaż przez firmę A firmie B w złotówkach; na koniec miesiąca wszystkie faktury sprzedażowe zostają przeksięgowane na konto INTERCOMPANY i zmniejszają saldo pożyczk;

3.

Zakupy od firmy B przez firmę A - w koronach duńskich;

4.

Na koniec miesiąca wszystkie faktury zakupowe zostają przeksięgowane na konto INTERCOMPANY po takim samym kursie jak kurs z faktury i zwiększają saldo pożyczki.

Spółki umówiły się, że jeśli rozrachunki między nimi będą w walucie, to wówczas do wzajemnych rozliczeń przyjmować będą stały kurs sztywny - ustalany na rok z góry. W związku z tym, przykładowo w marcu powstały "sztuczne" różnice kursowe od zakupu na 60.000 zł. Są to dodatnie różnice - kurs sztywny jest niższy niż kurs NBP. W związku z tym ostatecznie firma A zapłaci firmie B mniej o 60.000 zł.

Czy takie rozliczanie powoduje powstanie przychodu podatkowego?

Czy, gdy powstaną ujemne "sztuczne" różnice kursowe, to będą one kosztem?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access