Jak rozliczyć kompensatę należności jeśli na naszej fakturze kwota główna wyrażona jest w euro, a VAT w zł, zaś faktura kontrahenta w całości wyrażona jest w zł?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pioterczak Radosław
Odpowiedzi udzielono: 14 marca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wystawiamy faktury w euro na klientów polskich ze stawką 23% VAT. Faktura wystawiana jest w euro i przeliczana na zł wg kursu z dnia poprzedzającego datę wystawienia faktury. Do zapłaty jest wyszczególniona kwota netto faktury w euro i kwota VAT wyrażona w zł (oddzielnie podane są dwa nr kont dla powyższych kwot - konto walutowe i złotówkowe). Sprawa się komplikuje, gdy chcemy skompensować taką fakturę sprzedażową z fakturą zakupową od tego klienta, który wystawia nam faktury normalne czyli w zł.

Jak powinna wyglądać taka kompensata?

Po jakim kursie przeliczyć taką kompensatę i czy brać pod uwagę oddzielnie kwotę w netto w euro i kwotę VAT w zł?

Czy w tym przypadku będziemy mieć jakieś różnice kursowe i czy te różnice kursowe będą stanowić koszt lub przychód podatkowy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access