Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 23 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W spółce cywilnej nastąpiła zmiana wspólników w ten sposób, że dnia 29 maja do dwuosobowej spółki przystąpił trzeci wspólnik, natomiast z dniem 31 maja wystąpił z niej jeden z pierwotnych wspólników.

Jak rozliczyć przychody i koszty w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

Ustawa o podatku dochodowym mówi, że za datę poniesienia kosztu przyjmuje się datę wystawienia dokumentu obciążeniowego. Oznaczałoby to jednak, że np. faktury za media, wystawione w następnym miesiącu byłyby kosztem proporcjonalnie do udziału w spółce tylko u nowych wspólników, mimo że dotyczą w większości okresu sprzed zmiany składu spółki. Naszym zdaniem konieczne jest zachowanie współmierności przychodów i kosztów np. poprzez odrębne (poza księgą) rozliczenie tych kosztów na okresy związane z kolejnymi zmianami wspólników. Podobnie należałoby postąpić np. z wynagrodzeniami pracowników i składkami na ubezpieczenie od tych wynagrodzeń (ustawa mówi tylko, w którym miesiącu mogą być one kosztem, a nie którego dnia i w jaki sposób winny być rozliczane), czy odpisami amortyzacyjnymi. Wreszcie tak samo należałoby naszym zdaniem postąpić przy rozliczaniu sprzedaży dotyczącej całego miesiąca (spółka wynajmuje lokal i maszyny i urządzenia i wystawiła faktury za cały maj w dniu 28 maja). Generalnie rzecz biorąc, naszym zdaniem przepisy ustawy dotyczące momentu powstania przychodów i kosztów mają tu zastosowanie tylko w sytuacji, gdy nie kolidują one z ogólną zasadą nakazującą właściwe ich przyporządkowanie poszczególnym wspólnikom.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?