Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 30 czerwca 2018 r.
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2013 r.

PYTANIE

Jak powinna wyglądać prawidłowo przeprowadzona procedura naliczenia kary wynikającej z art. 9x ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dalej u.u.c.p.g. z zastosowaniem działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa – dalej o.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację