Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 12 stycznia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara
Odpowiedzi udzielono: 27 stycznia 2011 r.

PYTANIE

Zgromadzenie Wspólników spółki z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału podstawowego o kwotę 700.000 zł z założeniem, że wszystkie udziały obejmie nowy wspólnik, który pokryje je w postaci aportu prawa własności nieruchomości oraz środków trwałych. Oświadczenie w formie aktu notarialnego o przystąpieniu do spółki i objęciu udziałów nastąpiło 1 maja 2010 r. Również w tym dniu został sporządzony protokół przekazania środków trwałych. Wpis do KRS nastąpił 2 czerwca 2010 r. Nowy wspólnik wystawił spółce fakturę VAT na aport rzeczowy, w której wartość netto wyniosła 664.000 zł, 36.000 zł VAT (część środków była zwolniona z VAT). Spółka VAT naliczony odliczyła w miesiącu otrzymania faktury. Spółka w związku z tym, że wpis do KRS nastąpił 2 czerwca 2010 r. wszystkie operacje przeprowadziła w czerwcu 2010 r., zapisem:

Wn konto 010 Środki trwałe - 664.000 zł

Ma konto 240 Pozostałe rozrachunki - 664.000 zł

Wn konto 223 Rozliczenie podatku VAT naliczonego - 36.000 zł

Ma konto 240 Pozostałe rozrachunki - 36.000 zł

Wn konto 240 Pozostałe rozrachunki - 700.000 zł

Ma konto 802 Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - 700.000 zł.

Spółka do ewidencji środków trwałych wprowadziła 2 czerwca 2010 r. poszczególne pozycje (81) środków trwałych w wartości netto 664.000 zł i amortyzacja tych środków rozpocznie się od lipca 2010 r., pomimo, że w maju je otrzymała, ale nie było wpisu do KRS. Również podatek VAT skomplikował ewidencję, ponieważ u otrzymującego aport równowartość VAT naliczonego zwiększyła kapitał zakładowy.

Czy przedstawiona ewidencja księgowa jest prawidłowa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację