Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 16 grudnia 2014 r.

PYTANIE

Podatnik w 2012 r. złożył korekty deklaracji na podatek od nieruchomości za lata 2007-2012. Organ podatkowy nie zgadzał się ze stanowiskiem Podatnika i nie przypisał złożonych przez Stronę korekt, zaś prowadzona korespondencja z Podatnikiem miała wyjaśnić wszystkie wątpliwości w przedmiotowej sprawie. Ponieważ Organ podatkowy nie uzyskał wszystkich wyjaśnień dotyczących złożonych korekt, wszczął z urzędu postępowanie podatkowego w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości oraz stwierdzenia ewentualnej nadpłaty. Postępowanie podatkowe zostało zakończone wydaniem decyzji, w której została określona wysokość zobowiązania podatkowego kolejno za rok: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012 oraz stwierdzona nadpłata kolejno za te lata - inna jednak niż wynikałaby ze złożonych przez Stronę korekt (w kwocie niższej). Dla Organu podatkowego przedmiotem opodatkowania stały się podstawy nieruchomości określone w zakończonej postępowaniem podatkowym decyzji i nadpłaty konsekwentnie w kwocie, o których w decyzji. Podatnik zaś uważa, że należało wcześniej przypisać złożone przez Stronę korekty (z którymi Organ podatkowy nie zgadzał się i dlatego wszczął postępowanie), zaś przedmiotowa decyzja miałaby "dokonać" jedynie "uzupełnienia" tych korekt.

Czy w sytuacji, o której powyżej Organ podatkowy bez w względu na to, że wszczyna postępowanie - powinien najpierw przypisać sporne korekty deklaracji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?