Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2014 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 19 grudnia 2013 r.

PYTANIE

Pracodawca opłaca składki z tytułu ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym. Ubezpieczenie zakłada, że dostęp do środków przez pracownika następuje nie wcześniej niż po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej i jedynie pod warunkiem pozostawania przez ten czas nadal pracownikiem pracodawcy. Warunki umowy zgodne są z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 16a ust. 1 pkt 59) dlatego pracodawca zalicza zapłacone składki w koszty uzyskania przychodu. Bezsporne jest, opłacenie przez pracownika podatku dochodowego od osób fizycznych od składki ochronnej w momencie przekazania jej na rachunek ubezpieczyciela.

Kiedy pracownik powinien zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od części kapitałowej?

Czy w momencie nabycia uprawnień do środków, tj. upływu 5 lat oraz spełnienia warunku pozostawania w stosunku pracy z pracownikiem?

Czy w momencie przekazania środków ubezpieczycielowi? W tym przypadku pozostaje pytanie, co się dzieje jeżeli pracownik zrezygnuje z pracy i nie będzie mu przysługiwało świadczenie kapitałowe, a zapłacił już podatek?

W przypadku wariantu I, jaka jest podstawa naliczenia podatku - kwota opłaconych przez pracodawcę składek czy kwota zgromadzonych środków, do których prawo nabył pracownik?

W sytuacji gdy pracownik umiera w trakcie 5-letniego okresu i ubezpieczyciel wypłaca świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości sumy ubezpieczenia powiększonej o wartość jednostek ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (opłacone składki stanowiły kup pracodawcy) jakie obowiązki podatkowe ciążą na spadkobiercach i beneficjentach?

Czy składki opłacane przez pracodawcę na rzecz pracownika w takim programie powiększają podstawę do opłacania składek ZUS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?