Jak na gruncie VAT rozliczyć planowaną inwestycję polegającą na budowie i rozbiórce po okresie roku domu modelowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 22 grudnia 2010 r.

PYTANIE

Spółka zajmująca się usługami budowlanymi wraz z producentami materiałów budowlanych oraz firmą projektową zamierza na dzierżawionym terenie wybudować dom modelowy, który będzie promował nowoczesne rozwiązania w budownictwie oraz reklamował podmioty biorące udział w przedsięwzięciu. Materiały budowlane, projekt oraz wykonywane usługi będą dostarczane nieodpłatnie. Obiekt będzie udostępniany zwiedzającym przez okres roku. Po tym okresie budynek zostanie rozebrany. Wybrane materiały budowlane nadające się do dalszego wykorzystania zostaną nieodpłatnie przekazane spółce, celem dalszej odsprzedaży. W związku z planowaną inwestycją, spółka poniesie koszty związane z budową, utrzymaniem oraz rozbiórką domu.

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć planowaną inwestycję?

Jakie są ewentualne pułapki i zagrożenia podatkowe, które wymagałyby specjalnego uregulowania w umowach zawieranych pomiędzy uczestnikami przedsięwzięcia?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access