Jak na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczyć wypłacone odsetki od dywidendy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 23 lutego 2013 r.

PYTANIE

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników w formie aktu notarialnego dokonało rozliczeń odsetek od dywidendy. W jednym punkcie wyliczone są odsetki dla spółki z tytułu nienależnie wypłaconej dywidendy, w drugim punkcie odsetki dla udziałowców za nieterminową wypłatę dywidendy. Trzeci punkt to rozliczenie salda - wyższe kwoty dotyczą odsetek należnych udziałowcom, i te zostały przekazane na ich rachunki bankowe.

Którą wartość należy wykazać w PIT-8C dla udziałowców?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access