Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 12 grudnia 2015 r.

PYTANIE

Jak na gruncie podatku CIT traktować przystąpienie (odpłatne lub nieodpłatne) innego podatnika do długu?

Spółka z o.o. postanowiła wnieść aportem do spółki córki z o.o. nieruchomość o wartości 9 mln zł. Jednocześnie na budowę tej nieruchomości został zaciągnięty kredyt. Kwota kredytu pozostała do spłaty wynosi 9 mln zł. Bank zgodził się na przyniesienie nieruchomości do spółki córki pod warunkiem przystąpienia spółki córki do kredytu jako dłużnika. Banku nie interesuje, która spółka będzie spłacać kredyt gdyż są do tego zobowiązane solidarnie.

Jak będą wyglądać wzajemne rozliczenia pod katem podatku CIT w stosunku do rat kapitałowych i odsetek, gdy spółka córka zacznie spłacać do banku raty kapitałowo-odsetkowe?

Czy następuje umorzenie i przychód po stronie spółki matki z tytułu zmniejszenia się zobowiązania wobec banku z powodu spłaty zobowiązania przez spółkę córkę?

Czy tylko zamian wierzyciela i przeniesienie zobowiązania z banku na spółkę córkę?

W której spółce kosztem uzyskania przychodu będą odsetki od kredytu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?