Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 23 grudnia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce osiąga również przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z tytułu świadczenia usług niematerialnych: doradztwo, konsultacje, projektowanie). Zgodnie z zawartymi przez Polskę umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, niektóre z tych przychodów podlegają opodatkowaniu w obcym państwie, a niektóre - nie.

1.

Czy powyższe przychody winny być wykazane w zeznaniu CIT-8 (wzór formularza 21) w pozycji 28, a koszty ich uzyskania - w pozycji 32?

2.

Czy przychody osiągane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niepodlegające opodatkowaniu w obcym państwie, powinny być rozpoznawane (łączone z przychodami osiąganymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) na ogólnych zasadach?

3.

Czy przychody osiągane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu w obcym państwie, powinny być rozpoznawane na koniec roku podatkowego?

4.

Czy rozpoznanie przychodów, o którym mowa w pytaniu nr 3, powinno mieć miejsce do 20. dnia miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego, czy w terminie trzech miesięcy po zakończeniu roku podatkowego, zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy?

5.

Czy koszty uzyskania powyższych przychodów winny obejmować wyłącznie koszty bezpośrednio z nimi związane?

6.

W razie konieczności uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów osiągniętych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, również kosztów pośrednich - w jaki sposób należy dokonać rozliczenia tych kosztów pośrednich pomiędzy przychody osiągnięte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza nim?

Niektóre z wymienionych przychodów Spółka uzyskuje od rezydenta Królestwa Maroka. Zawarta między RP, a Marokiem umowa podatkowa zwalnia co prawda zyski przedsiębiorstw umawiającego się państwa z opodatkowania w drugim umawiającym się państwie, lecz jednocześnie zalicza świadczone przez Spółkę usługi niematerialne do kategorii należności licencyjnych. Jest to pewna osobliwość. Art. 12 ust. 5 umowy rozstrzyga o miejscu osiągnięcia przychodów z tych usług. W mojej ocenie zapis ten stanowi lex specialis wobec polskich uregulowań ustawowych i – co do zasady – powoduje konieczność traktowania przychodów z tych usług, jak przychodów z należności licencyjnych, stosowanie art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odpowiedniej prezentacji ich w CIT-8 oraz wreszcie możliwości odliczenia podatku dochodowego potrąconego przez marokańską administrację podatkową.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację