Czy związek spółek wodnych, przeznaczający całość dochodu na cele statutowe, podlega zwolnieniu w podatku dochodowym od osób prawnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Brzeziński Artur
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2006 r.

PYTANIE

Jesteśmy związkiem spółek wodnych. Nasze dochody przeznaczamy wyłącznie na cele statutowe.

Czy nadal nasze dochody są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych? Czy mamy obowiązek składać miesięczne deklaracje CIT-2? Czy osiągnięty dochód za 2005 r. a przeznaczony na pokrycie straty z 2004 r. jest również wolny od podatku dochodowego od osób prawnych?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access