Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zawarcie umowy cesji leasingu operacyjnego samochodu osobowego daje nowemu korzystającemu prawa przysługujące poprzednikowi w zakresie rozliczania bezpośrednio w koszty rat leasingowych, jeżeli dla nowego korzystającego suma ustalonych opłat pomniejszona o należny podatek od towarów i usług nie odpowiada wartości początkowej środka trwałego, jest niższa?

Czy wartość początkowa środka trwałego dla nowego korzystającego jest wartość z dnia zawarcia umowy przez poprzednika, czy z dnia podpisania cesji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?