Czy użytkownik wieczysty może skorzystać z roszczenia o nabycie prawa własności nieruchomości w sytuacji gdy obecnie toczy się postępowanie w sprawie aktualizacji opłaty rocznej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sanakiewicz Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Użytkownik wieczysty (spółka z o.o.) wystąpił do starosty z wnioskiem o wykup prawa własności do nieruchomości Skarbu Państwa w trybie art. 198g ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami – dalej u.g.n. Starosta w dniu 24 maja 2023 r. wypowiedział dotychczasową wysokość opłaty rocznej i przedstawił nową. Spółka nie zgodziła się z nową opłatą i wniosła o ustalenie, że aktualizacja jest nieuzasadniona lub uzasadniona w innej wysokości. Wobec tego sprawa została przekazana do SKO, które wniosek oddaliło. Wobec powyższego spółka w dniu 28 września 2023 r. wniosła sprzeciw od orzeczenia SKO do Sądu Rejonowego Wydział Cywilny. Do dnia dzisiejszego sąd nie wydał rozstrzygnięcia w sprawie.

Mając na uwadze przedstawiony stan sprawy, czy wnioskodawcy przysługuje roszczenie, o którym mowa w art. 198g u.g.n., czy jednak organ powinien odmówić zbycia nieruchomości we wskazanym trybie, z uwagi na odmowę przyjęcia nowej opłaty?

Czy powinien ze zbyciem poczekać do czasu wydania rozstrzygnięcia przez sąd?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX